top of page

חל מיום היווסדו, אי שם בחנוכה 1972, פעל המועדון באמצעות מתנדבים בלבד. אנשים טובים ומסורים, חלקם שחקני עבר, חלקם הורים לילדים הגדלים במועדון כשלכולם מכנה משותף אחד - הרצון לתרום לקהילה בחולון ואהבת הכדוריד

חברי הנהלת מ.כ. חולון תורמים מזמנם וכספם על מנת לקדם את ענף הכדוריד בחולון בפרט ובמדינת ישראל בכלל תוך דבקות ביעד שעומד בפני המועדון מיום היווסדו - ולהמשיך ולקיים קבוצת כדוריד תחרותית בליגת העל, מבוססת על שחקני המועדון, שתהווה גאווה ומטרה לכל ילד שמתחיל את צעדיו הראשונים במועדון

חברי הנהלה (מתנדבים)

נשיא ומייסד   שאול זלצר

יו"ר                טוביה יוגב

מנכ"ל            גיל שמאי

חבר               עו"ד בועז קטנוב

חבר               רמי שריד

חברה            חנה עבד

חבר              משה מיכאלי

חבר              מוטי לוי

בעלי תפקידים (מתנדבים)

עו"ד בועז קטנוב         יועץ המשפטי

רו"ח רונן זבליק           ניהול המאזן 

גרינברג את זבליק       הנהלת חשבונות 

ועדת ביקורת              יובל צ'רנוב, יריב הראל

 

 

מ.כ. חולון - חברי עמותה

כל מי שתרם ותורם מזמנו, מירצו, כוחו וכספו  למען מועדון כדוריד חולון, ראוי להכלל ברשימת  יקירים זאת.  נשמח לכבד את  חברינו המכובדים

שאול זלצר

מלי זלצר

יוסף גרינפלד ז"ל

גיל ניר

אלברט נעון

ישראל נחמיאס

אלון שילה

ניר שני

טוביה יוגב

אבי והבה

מוטי לוי

יואל רונן ז"ל

יפה לוי

שמטוב ג'רסי

משה מיכאלי

רמי קורן

רוני אליהו

איתלו פיצ'ה

עובד חנניה

פנחס צרפתי

חנה עבד

רונן זבליק

גילי שמאי

ירון שמאי

יובל צ'רנוב

יריב הראל

יעקב צור

גברי מור (מרכוס)

קלאודיה גורוחובסקי

אירה גרייסמן

אלכס לייקוב

אלי צור

גיא אלישקוב

בועז קטנוב

מאיר סהר

רמי שריד

bottom of page