top of page
נהלים ותנאי הרשמה למועדון כדוריד חולון

 

האימונים לעונת 22-23 יחלו ב 20 לאוגוסט 2022 ויסתיימו ב 20 ליוני 2023

נהלי הרישום והתשלום:

 • התשלום לשחקן/נית לעונת 2022-23 הוא 3,550 ₪ שיבוצע באמצעות כרטיס אשראי או צ'קים דחויים בלבד

 • האימונים לעונת 22-23 יחלו ב 20 לאוגוסט 2022 ויסתיימו ב 20 ליוני 2023

 • שחקן/ית שלא ביצע רישום ותשלום מלא עד לתאריך ה  6/11/2022 לא יורשו להשתתף באימוני ומשחקי הקבוצה עד להסדרת התשלום

 • חלה חובה על כל שחקן/נית לעבור את הבדיקות הרפואיות (במועד שנקבע עבור ילדי המועדון או באופן עצמאי לפני המועד האחרון לביצוע הבדיקות)

פרישה מפעילות

 • על פרישה יש להודיע בכתב ובחתימת הורים למנהל המקצועי. יום הפרישה הינו יום ההודעה.

 • לפורשים עד ה 30/11/2022 יינתן החזר כספי מלא בניכוי דמי רישום בסך 300₪ ותשלום עבור חודש ספטמבר ונובמבר בסך 710₪

 • לפורשים עד ה 15/12/2022 יינתן החזר כספי בסך 50% מהתשלום. אין החזר כספי למוסרים הודעת פרישה לאחר 15/12/2022

 • לא יוחזרו תשלומים בגין היעדרויות מהפעילות כמו חופשות, טיולים וכיו"ב.

 • החזר תשלום בגין מחלה/פציעה – מהשבוע החמישי בלבד, בכפוף לאישור רפואי

הנחות

 • אחים/אחיות – תינתן הנחה של 10% על הילד השני ואילך. במידה ולאחר ה 15/11/2022 נותר רק ילד אחד רשום (שאר האחים/יות פרשו), תבוטל ההנחה וישולם ההפרש

 • חד-הורי – תינתן הנחה של 10%

 • בכל מקרה אחר יש לפנות לוועדת הנחות של המועדון אשר תדון בעניין באופן דיסקרטי במייל

 

שעות פעילות

 • המועדון קובע את מועדי האימונים ומיקומם והוא רשאי לשנותם עפ"י אילוצי וצורכי המועדון תוך התחשבות מלאה במערכת השעות של כל קבוצה

ביטוח

 • כל תלמיד מבוטח בביטוח תאונות אישיות במסגרת ביה"ס ומחוצה לו 24 שעות ביממה. נא לפנות למזכירות בית בספר לקבל תמצית הפוליסה הכולל גילוי נאות

מדיניות ביטולים והחזרים בשל התפשטות נגיף הקורונה

במקרה של נסיבות מיוחדות/כח עליון או אירועים חריגים כמו למשל התפשטות נגיף הקורונה, רשאי המועדון לסיים או להפסיק את הפעילות לאלתר, בהתאם להנחיות רשויות המדינה או כתוצאה מהחלטה עירונית להפסיק או לצמצם את הפעילות. במקרה כזה:

 1. תיעצר הגביה העתידית/נזכה עבור כל חודש ללא פעילות

 2. הפעילות תתקיים במועד חלופי עליו תפורסם הודעה מראש והתשלום יבוצע במועד החיוב הבא, לאחר החזרה לשגרה

הנני מאשר/ת צילומי בני/בתי במהלך השתתפותו/ה בפעילויות המועדון, יתכן כי הצילומים יוצגו באמצעי התקשורת והמדיה השונים

פרטי השחקן/נית
אישור וחתימת הורה
bottom of page