top of page
נהלים ותנאי הרשמה למועדון כדוריד חולון עונת 2022-23

ההרשמה תסתיים ב 16/09/2022

פרטי המתאמן/נת

פרטי הההורים

אישורים

הריני לאשר כי בני /ביתי לומד/לומדת במערכת החינוך הפורמאלית ועל כן מבוטח/ת בביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימודי חובה וכי הוא אינו/אינה נמצא/ת מחוץ למסגרת הלימודים או במסגרת לימודים אקסטרנית או אחרת אשר אינה מבטחת אותו/ה בהתאם לחוק לימודי חובה כאמור ובמידה ובני/ביתי לא מבוטח בביטוח תאונות אישיות כאמור, הנני מתחייב לערוך עבורו/ה ביטוח תאונות אישיות פרטי כמתחייב בתקנון *

הריני מאשר/ת את השתתפות בני/בתי במסגרת הפעילות של מועדון כדוריד חולון ומצהיר/ה בזאת כי בני/בתי כשיר באופן מלא לקחת חלק בפעילות הנדרשת

ידוע לי כי, המועדון עשוי לעשות שימוש בתמונות או בסרטונים של ספורטאים שמצולמים במסגרת הפעילות לטובת שיווק ופרסום פעילות הספורט של המועדון

הריני לאשר כי קראתי והבנתי את תקנון הרישום למועדון הרשום מטה והנני נותן את הסכמתי לכל האמור בו 

הורים יקרים,

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את תקנון ונהלי הרישום לשנת הפעילות 2022-2023 ולמלא את פרטי הילד/ה באופן מלא

העלות השנתית של הפעילות הינה 3,950 ש"ח

העלות הינה עבור פעילות בתקופת העונה המתחילה ב 20/8/2022 ומסתיימת ב 20/6/23 - 10 חודשים רצופים

העלות כוללת דמי רישום בסך 750 שח ותשלום חודשי בסך 320 ש"ח - סה"כ 3,950 ש"ח

ההרשמה לפעילות נעשית מראש באמצעות כרטיס אשראי (עד 10 תשלומים) או המחאות דחויות (עד 10 המחאות)

ימי הקבלה לתשלום
החל מה 21/8 ועד ה 16/9 ניתן לבצע את התשלום:

 • טלפונית - למספר  052-628-8847 בכל יום בין 18:00-20:00

 • במשרדי המועדון באולם "קציר"  - ימי שלישי בין 17:00 ל- 20:00 ושישי בין 12:00 ל 16:00

 

 אנו מאחלים לכולנו שנה של הנאה, התקדמות, הישגים ובריאה

 

תקנון

 • העלות השנתית של הפעילות הינה 3,950 ש"ח

 • העלות הינה עבור פעילות בתקופת העונה המתחילה ב 20/8/2022 ומסתיימת ב 20/6/23 - 10 חודשים רצופים

 • העלות כוללת דמי רישום בסך 750 שח ותשלום חודשי בסך 320 ש"ח - סה"כ 3,950 ש"ח

 • ההרשמה לפעילות נעשית מראש באמצעות כרטיס אשראי (עד 10 תשלומים) או המחאות דחויות (עד 10 המחאות)

 • מחיר ההשתתפות בפעילות מחושב תוך שקלול ימי החופשה כגון: ערבי חג, ימי חג וחופשות ואינו כולל מחנות אימונים או פעילויות אחרות בחופשים, אשר, אם יתקיימו, יחושבו בנפרד

 • הנהלת המועדון תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהודעה מוקדמת מראש לשנות ימים ושעות פעילות.

 • הנהלת המועדון תהיה רשאית להחליף מדריכים ומאמנים לפי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי

 • פתיחה וקיום של קבוצה מותנית במספר הנרשמים והנהלת המועדון רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את הפעילות או לאחד קבוצות במהלך עונת הפעילות בהודעה מוקדמת מראש.

 • מתאמן יחשב כרשום לפעילות השנתית רק לאחר שסיים תהליך הרשמה שכולל: אישור התקנון ומילוי הפרטים, בדיקה רפואית תקינה ע"י מכון 1 וסיום תשלום.

 • מתאמן/נת שלא ישלים את תהליך הרישום עד ה 16/9/2022 לא יורשו להתאמן ו/או לשחק

 • מתאמן/מתאמנת שלא ביצע תשלום מלא לא יורשה להשתתף באימוני ומשחקי הקבוצה עד להסדרת התשלום

 • אי השתתפות של מתאמן בפעילות מסיבות שאינם קשורות במועדון אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא דמי הפעילות.

 • מחלת מתאמן או בידוד אינה מזכה בהחזר כספי. מחלת מתאמן או מצב רפואי אשר שאינו מאפשר למתאמן להמשיך ולקיים פעילות ספורטיבית תזכה את המתאמן בהחזר כספי בכפוף להמצאת אישור רפואי שהמתאמן איננו כשיר לפעילות ספורטיבית כאמור

כללי משמעת

 • במהלך האימון חובה על המתאמנים וההורים להתנהג בכבוד ובדרך ארץ למאמנים, למדריכים, למשתתפים ולהנהלת המועדון.

 • חל איסור על התערבות ההורים בכל דרך במהלך האימון.

 • ידוע לי ואני מבין/ה כי יש להנהלת המועדון אפשרות לביטול ההשתתפות בפעילויות המועדון במידה ולא יכובדו כללי התנהגות נאותים

ביטוח

 • ספורטאים שהינם תלמידים בהתאם לחוק לימוד חובה תש"ט – 1949 (להלן: "חוק לימוד חובה") ושגילם מתחת לגיל 18 פטורים מתשלום דמי ביטוח וזאת בתנאי והם לומדים במסגרת לימודית פורמלית המבטחת אותם בביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד חובה ובתנאי שהם לא נמצאים מחוץ למסגרת לימודים ו/או במסגרת לימודים "אקסטרנית" או אחרת אשר אינה מבטחת אותם בהתאם לחוק לימוד חובה כאמור.

 • לתשומת ליבכם: מתאמן שאינו לומד במוסד חינוכי מוכר על ידי משרד החינוך ו/או לומד במסגרת לימודים אקסטרנית ו/או בלתי פורמלית אחרת שאינה מוכרת כאמור –  מתחייב בעריכת ביטוח תאונות אישיות, על חשבונו, טרם הרשמה ולהשתתפות בפעילות הספורטיבית של המועדון.

 

מדיניות ביטולים והחזרים כספיים

 • בקשה לביטול ההשתתפות בכל הפעילות ניתן להגיש עד יום 31/01/2023.

 • אחרי יום 31/01/2023 אין אפשרות לבטל השתתפות בכל הפעילות ולא יתאפשר לקבל החזר כספי !

 • הודעה על הפסקת פעילות יש להגיש בכתב באמצעות מייל בלבד ל HCHolonYouth@gmail.com
 • יש לוודא קבלת המייל מול המנהל המקצועי.
 • המועדון יהיה מחויב בטיפול בהודעה לביטול השתתפות רק לאחר אישור קבלת ההודעה.

 • לא תתקבלנה פניות בע"פ למועדון ואו למאמנים.

 • לתשומת ליבכם: לא יבוצע ביטול השתתפות בדיעבד בפעילות והחזר כספי בגינו ולא יינתן החזר כספי בגין היעדרות מתאמן מכל סיבה שהיא.

 • הסכום להחזר הינו הסכום ששולם, בניכוי העלות המלאה של תקופת ההשתתפות הכוללת עד לאותו סוף חודש בו נתקבלה בקשת הביטול. וכן בניכוי דמי הרישום, ועלות הביגוד ו/או הציוד. 

 • עבור מתאמן שקיבל הנחת משפחה או הנחה סוציאלית והגיש בקשה לביטול השתתפות, יחושב הסכום להחזר על פי הסכום ששולם, בניכוי העלות המלאה של תקופת ההשתתפות הכוללת עד לאותו סוף חודש בו נתקבלה בקשת הביטול (ללא ההנחה שניתנה לו), וכן בניכוי דמי הרישום ועלות הביגוד/הציוד.

 • במקרה של בקשה לביטול השתתפות, שנובעת כתוצאה מפציעה של המשתתף המונעת ממנו להמשיך בפעילות (מגובה באישור רפואי), יזוכה המשתתף בהחזר הסכום ששולם בניכוי תקופת ההשתתפות הכוללת עד לסוף אותו חודש בו נתקבלה הודעת הביטול, בניכוי דמי הרישום ועלות הביגוד/הציוד.

 • למען הסר ספק, בקשה לביטול השתתפות שהתקבלה באמצע החודש תחויב כחודש מלא ולא יינתן זיכוי על חלק יחסי של חודש פעילות.

 • לא יינתן החזר או זיכוי כספי בגין ביטול של אימונים כתוצאה מתנאי מזג אויר/ כח עליון או כל אירוע אחר אולם המועדון יעשה את מירב המאמצים להשלים את האימון במועד אחר

השהיית פעילות בשל נגיף הקורונה

המועדון פועל ויפעל בהתאם להנחיות משרד הבריאות וכן בהתאם להנחיות משרד התרבות והספורט בכל הקשור לקיום פעילות בטוחה ובהתאם להוראות התו הסגול ונערך להמשיך ולקיים פעילות ספורטיבית גם באמצעים מקוונים.

בהתאם לכך:

 • המועדון יעשה את מירב המאמצים להשלים למתאמנים את שעות האימון שיחסרו (ככל שיחסרו), בין אם באמצעות הגדלת שעות וימי האימון בחודשים שלאחר תקופת ההשהיה ובין אם באמצעות הארכת תקופת הפעילות במהלך פגרת הקיץ.

 • במידה והמועדון לא ימצא את הדרך להשלים את שעות האימון שיחסרו, יזכה המועדון את המתאמנים בהחזר כספי ע"פ עלות החודשית שנקבעה למתאמן בקיזוז דמי הרישום.

הנחות:

 • הנחת משפחה - עבור אח שני תינתן הנחה של 10%. עבור אח שלישי תינתן הנחה של 15%. 

 • חד-הורי – תינתן הנחה של 10% מהתשלום הכולל

 • הנחה סוציאלית - במועדון פועלת ועדת הנחות אשר מיועדת למתאמנים המגיעים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית מספקת, מתוך ההבנה והחלטה ערכית וחינוכית של המועדון המבקשת לאפשר את האפשרות להשתתף הפעילות גם למתאמנים שידם אינם משגת לשלם את מחיר הפעילות המלא.
  הפניה לקבלת הנחה מצריכה מילוי טפסי הנחה והגשה של כל המסמכים הרלוונטיים אשר תומכים במצב הכלכלי של מבקש ההנחה אשר מטופלת על ידי הנהלת המועדון ונשמרת באופן דיסקרטי. לכל מידע נוסף בנושא ועדת הנחות ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל:  HCHolonYouth@gmail.com
  לתשומת ליבכם: ועדת ההנחות לא תוכל לדון בבקשות הנחה שאינן מלאות ואליהן מצורפים כל הטפסים והמסמכים הנלווים הנדרשים במלואם.

 • אין כפל הנחות.

bottom of page